Thu phí tự động các tuyến đường cao tốc

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu triển khai thu phí điện tử đồng bộ trên toàn quốc kể từ ngày 1/8 tới, trong đó triển khai thu phí hoàn toàn tự động đối với tất cả các tuyến đường cao tốc. Riêng Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tập trung đẩy nhanh tiến độ lắp đặt các làn thu phí còn lại, đảm bảo hoàn thành lắp đặt và vận hành thiết bị thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí trước 31/7 như đã cam kết. Để thực hiện chỉ đạo này, các đơn vị liên quan đang triển khai các hoạt động cụ thể.

Trạm thu phí cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đã triển khai thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (ETC). Hiện nay, trên các tuyến cao tốc do VEC quản lý, đơn vị đang phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng VETC trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, giúp người dân hiểu rõ hơn lợi ích của việc sử dụng dịch vụ này khi các phương tiện giao thông đi qua đây. Đặc biệt, việc dán thẻ thu phí không dừng cũng đã được triển khai ngay tại các điểm ra và vào cao tốc.

Cùng với tuyên truyền, VEC cũng đang đẩy nhanh tiến độ lắp đặt thiết bị và vận hành hệ thống trong quý 3 năm nay. Các hạng mục công trình cũng đang được gấp rút hoàn thiện Theo VEC, đến hết ngày 31/7, tất cả 5 tuyến cao tốc do đơn vị quản lý sẽ có làn thu phí tự động ETC và đến ngày 15/8 sẽ có 100% làn ETC, ngày 1/9 sẽ bàn giao cho đơn vị thu phí không dừng tiến hành thu phí không dừng với các phương tiện tham gia giao thông.

Đẩy nhanh tiến độ lắp đặt, vận hành thiết bị thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí

Việc triển khai thu phí theo hình thức điện tử không dừng là yêu cầu bắt buộc đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo (Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21.10.2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17.6.2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27.2.2018, Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 17.10.2020 của Thủ tướng Chính phủ…); các văn bản nêu trên đã quy định đầy đủ yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng.

Phó Thủ tướng biểu dương Bộ Giao thông vận tải, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiếp tục nỗ lực triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng, nhất là thực hiện tốt việc thí điểm triển khai chỉ thu phí điện tử không dừng đối với tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng; tuy nhiên, để thực hiện thành công chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ thì Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan cần tiếp tục huy động mọi nguồn lực, nỗ lực hơn nữa để triển khai hệ thống theo đúng kế hoạch.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải và các địa phương tập trung chỉ đạo các nhà đầu tư hoàn thành lắp đặt các làn thu phí còn lại trước ngày 31.7.2022 để triển khai thu phí điện tử đồng bộ trên toàn quốc kể từ ngày 1.8.2022; trong đó triển khai thu phí hoàn toàn tự động đối với tất cả các tuyến đường cao tốc.

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tập trung thực hiện các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ lắp đặt các làn thu phí còn lại (huy động nhân lực, thiết bị, cải tiến phương pháp triển khai…), phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH thu phí tự động VETC hoàn thành toàn bộ công việc lắp đặt, vận hành thiết bị thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí trước ngày 31.7.2022 như đã cam kết.

Xử lý nghiêm hành vi gây rối tại khu vực thu phí

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Công ty TNHH thu phí tự động VETC và Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ dán thẻ, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cho một số nhóm đối tượng (cán bộ công chức, người lao động, lực lượng vũ trang… theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 155/CĐ-TTg ngày 22.2.2022); xử lý triệt để các lỗi kỹ thuật nhằm kết nối liên thông toàn hệ thống thu phí trong cả nước; không để xảy ra tình trạng xe đủ điều kiện bị từ chối thanh toán tại làn thu phí điện tử không dừng; thực hiện hiệu quả các biện pháp tuyên truyền nhằm tạo sự tham gia tích cực của chủ phương tiện và người dân trong việc sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng.

Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương (trước ngày 15.7.2022) tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, giám sát việc vận hành hệ thống thu phí không dừng; điều tiết giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lợi dụng gây rối mất an ninh trật tự và an toàn giao thông tại khu vực thu phí.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo về công tác dán thẻ đối với phương tiện giao thông, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30.6.2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *