Đào tạo nội bộ được xem là một trong những kỹ năng quan trọng trong quá trình tổ chức hoạt động của Ô tô Miền Nam. Đây chính là nền tảng cho sự phát triển của doanh nghiệp thông qua việc sở hữu một lực lượng lao động có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn sâu, hiểu biết sâu sắc và nhạy bén, giúp nâng cao hiệu suất làm việc tại doanh nghiệp.

Hình thức đào tạo nội bộ

Trong thời gian vừa qua, Ô Tô Miền Nam đã tổ chức các buổi gặp mặt toàn doanh nghiệp theo định kỳ, giúp định hướng được mục tiêu trong tương lai của doanh nghiệp.

Trong buổi gặp mặt, nhân viên được rèn luyện các kỹ năng mềm để phối hợp giữa các phòng ban và nâng cao năng lực làm việc trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo còn xác định với nhân viên rằng họ chính là yếu tố gây dựng nên văn hóa, sự tiến bộ và phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp.

Đặc biệt, chú trọng vào các chính sách đãi ngộ, sự phát triển trong sự nghiệp để giúp nhân viên có thể thoải mái thể hiện hết khả năng, gắn bó lâu dài với môi trường làm việc năng động và sáng tạo.

Quy trình đào tạo 

Trước khi xây dựng quy trình đào tạo nội bộ, Ô Tô Miền Nam đã nghiên cứu và đưa ra những chính sách phù hợp thông qua việc xác định tiềm lực, điều kiện mục tiêu cùng những chương trình phù hợp để lựa chọn nội dung đào tạo vừa mang tính chuyên nghiệp vừa mang tính chất lượng.

Mục tiêu và định hướng trong buổi đào tạo là mang tới cho nhân viên những kỹ năng quan trọng, nhân viên hiểu được nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân mình trong quá trình làm việc và lên dự án, nâng cao được kỹ năng cũng như năng suất trong quá trình làm việc.

Triển khai đào tạo các kỹ năng mềm như: Giải quyết vấn đề, đàm phán thực chiến, quản trị xung đột được triển khai cụ thể tới toàn nội bộ.

Xác định đúng được đối tượng cần đào tạo và những kỹ năng cần có, nâng cao kỹ năng chuyên môn của từng đối tượng là ưu tiên hàng đầu của những buổi gặp mặt đào tạo, giúp tiết kiệm được chi phí. 

Hiệu quả của quá trình đào tạo 

Xây dựng được văn hóa công ty, giúp nhân viên hội nhập dễ dàng hơn. Mọi nhân viên đều có nhu cầu được học hỏi, nâng cao và trau dồi bản thân, đặc biệt là trong môi trường làm việc năng động và phát triển.

Xác định hướng phát triển lâu dài cho doanh nghiệp, phù hợp với đặc thù ngành nghề, văn hóa của doanh nghiệp. Qua buổi đào tạo cũng giúp nhân viên nhận định rõ được giá trị của công việc, lợi ích của doanh nghiệp mang lại để để tạo thêm niềm tin của nhân viên.

Đào tạo nội bộ được đánh giá là chủ đạo của sự phát triển doanh nghiệp, đào tạo nhân viên bằng nhiều phương pháp và kỹ năng khác nhau mang lại hiệu quả tích cực cho những hiệu quả doanh nghiệp nhận trong tương lai.

Chương trình Đào tạo nội bộ được hoàn thành tốt đẹp và đạt được những hiệu quả nhất, xác định được những vấn đề cấp thiết và lên ké hoạch thay đổi trong tương lai. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *