Tại Đồ Sơn (Hải Phòng), 1.700 ô tô đã xếp hình bản đồ Việt Nam trên diện tích 16 ha. Sự kiện hứa hẹn sẽ thiết lập nên kỷ lục thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *